Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt game trên GameMod4u

 1. Nếu điện thoại của bạn đang cài đặt bản game gốc hoặc MOD từ những nguồn khác, bạn cần gỡ cài đặt.
 2. Tải về tệp APK theo liên kết được chia sẻ.
 3. Bật cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên cài đặt điện thoại.
 4. Cài đặt tệp APK đã tải về ở bước 2.
 5. Tận hưởng game đã được MOD.

Hướng dẫn cài đặt game có file OBB

 1. Nếu điện thoại của bạn đang cài đặt bản game gốc hoặc MOD từ những nguồn khác, bạn cần gỡ cài đặt.
 2. Tải về cả 2 tệp APK và OBB.
 3. Giải nén tệp OBB (Có thể sử dụng ứng dụng ZArchiver).
 4. Copy thư mục com.xxxxx.xxx vào thư mục: Android/obb/
 5. Bật cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định.
 6. Cài đặt tệp APK đã tải về ở bước 2.
 7. Vào game và tận hưởng.

Hướng dẫn cập nhật game trên GameMod4u không mất dữ liệu game

 1. Tải về phiên bản mới nhất trên gamemod4u.info
 2. Cài đặt luôn mà không gỡ cài đặt bản game cũ.
 3. Tận hưởng phiên bản mới nhất đã được MOD mà không mất tài nguyên game.

Lưu ý: Nếu phiên bản game cũ của bạn không được tải trên gamemod4u.info, bạn sẽ không thể cài đặt đè lên phiên bản đó.